ONZE APPLICATIEBOUW

  • ECO maakt altijd gebruik van bestaande modellen en streeft simpel- en doeltreffendheid na.
  • Franje of complexiteit wordt vermeden.
  • Uitgangspunt is altijd besparing op arbeid of kosten voor de opdrachtgever. 
  • ECO ziet slimme applicatiebouw als extra dienstverlening naar haar klanten.
  • De brede en diepe aanwezige kennis wordt daarmee beschikbaar gesteld.
  • "Tailor made automatiseringsoplossingen" liggen bij ECO dichterbij dan u denkt.

 

ONZE AANPAK ONS ONDERSCHEID ONZE PRIJZEN

Zonder enige verplichting vooraf wordt een gesprek aangegaan tussen ECO en opdrachtgever over de wensen die de opdrachtgever heeft.

ECO brengt de vraagstelling helder in beeld en geeft een visie over de mate van verbetering/bezuiniging die kan worden bereikt en hoe die bereikt wordt.

ECO maakt duidelijk wat zij kan realiseren en tegen welke prijs. Deze prijs is helder en zonder reserveringen of open eindes.

ECO draagt zorg voor duidelijke instructies naar de gebruikers.

ECO draagt zorg voor een helpdeskfunctie voor de gebruikers.

  • Vergaand in maatwerk:

Onze mensen maken dat wat nodig is, niet meer, geen franje, uitsluitend gericht op het probleem dat opgelost moet worden.
Er wordt gebruik gemaakt van de simpelste technieken die voorhanden zijn. Complexiteit wordt vermeden.Er worden geen wielen opnieuw uitgevonden. Zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van bestaande applicaties en modellen.

  • Geborgde kwaliteit:

Gekwalificeerde en uiterst ervaren applicatiebouwers.
Voortdurende toetsing van klanttevredenheid en effectiviteit
Planningen worden gehaald.

  • Flexibel:

In de bereidheid om aanpassingen en toevoegingen te realiseren zonder te grote consequenties voor de opdrachtgever in zorg en geld.

  • Vergaand in  adviezen:

Hulp naar gebruikers in het maken van afspraken ten aanzien van financiering

Hierin zijn wij duidelijk en simpel.

Er wordt heel helder verwoord wat er gemaakt wordt en wat de functionaliteit en resultaten voor uw bedrijf zijn.

Hieraan wordt een prijs gehangen waaraan niet meer wordt getornd.

U dient direct de afweging te kunnen maken of de investering opweegt tegen de baten van het pakket binnen uw bedrijfsvoering en dat kunt u.

Directe aankoop, leasing en huur zijn bespreekbaar.

ECO heeft al vanaf een paar honderd euro vele tienduizenden euro's bespaard voor haar klanten.

De soepele financieringsmogelijkheden maken het veelal mogelijk om met een lage lease per maand een relatief kostbare applicatie te realiseren die een besparing per maand oplevert die een veelvoud vormt van de kosten per maand.